Приказ 43 от 10021998 с изменениями

07.03.2018 Выкл. Автор admin

Оглавление:

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 р. № 43

(із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства інфраструктури України від 24 січня 2012 року № 36)

Опублікована редакція документа набрала чинності з 1 березня 2012 року, крім таблиць А.2.3, А.4.2, А.6.2, А.8.1, А.10.3, а також додатків Д, Е, Ж, які набирають чинності з дня офіційного опублікування наказу від 24.01.2012 р. № 36.

Додатково: Довідник «Автомобіль на підприємстві», Скачайте «Довідник бухгалтера»

Загальні положення

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті призначені для планування потреби підприємств, організацій та установ (далі — підприємств) в паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального використання нафтопродуктів, а також можуть застосовуватись для розроблення питомих норм витрат палива.

Нормування витрат палива — це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні, та інші умови експлуатації.

Нормування витрат моторних олив та мастил здійснюється пропорційно до витрат палива згідно з встановленими нормативами.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.09.2016 г. № 273 «Об утверждении типовых программ профессионального обучения по программам повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов»

Зарегистрирован в Минюсте России 17.01.2017 г. № 45254

Опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 18.01.17 г.

Автотранспорт — правила, нормы, положения

эксплуатация автомобильного транспорта

7. Приказ по расходу топлива.

Приказ по расходу топлива.

Приказы по расходу топлива в зависимости от условий эксплуатации автотранспорта могут быть 2-х типов.

1. Для первого типа условия эксплуатации автомобилей не носят постоянного характера. В течении смены автомобиль может быть задействован и в городской черте, и за городом, может работать и по почасовому режиму, и по сдельному. В этих условиях списание топлива производится обсчетом каждого путевого листа по определению конкретных пробегов для разных режимов работы автомобиля по базовой или транспортной норме с применением повышающих (понижающих) коэффициентов.

2. Для второго типа условий эксплуатации автомобилей характерны постоянные, не меняющиеся режимы работы. В этих условиях расход топлива по каждому путевому листу определяется произведением летней или зимней эксплуатационной нормы на общий пробег. Случай работы автотранспорта в постоянных и не меняющихся условиях – доставка продуктов питания в торговые точки в городских условиях.

Пример приказа 1-ого типа.

Приказ №__ от ________________________

« О списании топлива на работу автотранспорта».

1. Установить следующие базовые нормы и надбавки за возраст автотранспорта соответственно:

1.1 Для легкового автомобиля ГАЗ-3110 гос. номер (___) — 12,2 л\100 км пробега и 10% на возраст.

1.2. Для грузового бортового автомобиля ГАЗ-3302 «Газель» гос. Номер (___) — 15,5 л\100 км и 5% на возраст.

1.3. Для автофургона ГАЗ-2705 гос. Номер (___) -15,0 л\100 км и 5% на возраст.

2. Установить следующие транспортные нормы и надбавки на возраст соответственно:

2.1. Для автобуса КАВЗ-3976 гос. номер (___) — 30 л\100 км и 10%.

3. Установить следующие повышающие и понижающие коэффициенты, общие для всех автомобилей:

а) на работу автомобилей в зимнее время (от 5 до 20 %) – в целом на зимний период или по месяцам;

б) на работу автомобилей в городе – (+) от 5 до 25 процентов;

в) на частые технологические остановки –(+ 10% (кроме ГАЗ-3110);

г) в зимний период на пуск и прогрев двигателей –(+ 8%);

д) за пределами пригородной зоны – (-10%);

4. В случае применения других надбавок соответствующая запись делается ответственным лицом в графе «Особые отметки» путевого листа.

5. Бухгалтерии списание топлива производить по базовым и транспортным нормам, пробегам на разных режимах с применением вышеуказанных коэффициентов.

2. Пример приказа 2– ого типа.

Приказ №___ от ________________________

«Об установлении эксплуатационных норм расхода топлива».

1. Установить постоянные значения повышающих надбавок к базовым нормам расхода топлива:

зимние надбавки – 15%; городские условия 15%; частые технологические остановки 10%; на пуск и прогрев двигателей в зимний период – 5%.

2. Установить следующие эксплуатационные нормы расхода топлива и повышающие коэффициенты по срокам службы автомобилей:

3. Бухгалтерии списание топлива производить по эксплуатационным летним нормам (май – октябрь) и эксплуатационным зимним нормам (ноябрь – апрель) на общий пробег.

Новые нормы расхода топлива ГСМ на 2019 год (приказ Минтранса в последней редакции)

Минтранса РФ изменил нормы расхода топлива в РФ. Мы привели приказ Минтранса в последней редакции, из которого вы узнаете нормы по всем авто на 2019 год.

С 1 января изменились нормы расходов ГСМ . Обновите нормы бензина, чтобы списать расходы без претензий контролеров. Для этого используйте новые нормативы Минтранса. Сверьтесь со статьей журнала «Упрощенка».

Изменения в нормах расхода топлива

Чиновники включили в приказ Минтранса марки автомобилей, которых там раньше не было, — Lada Granta, Priora,Vesta и УАЗ-Patriot и др. Если такие машины уже были на балансе компании, фирма использовала свои нормы.

Чтобы обновить лимиты топлива, издайте приказ директора в произвольной форме (см. образец в конце статьи). В приказе сошлитесь на распоряжение Минтранса от 06.04.2018 № НА-51-р. Запишите марки автомобилей и рассчитайте лимиты. Если машин несколько, проще всего оформить нормы таблицей. В одном приказе можно утвердить как летние, так и зимние нормы. Для этого запишите точные даты, с которых будете списывать больше или меньше бензина.

Новые правила расчета ГСМ

На 2019 год Минтранс установил также новые правила расчета ГСМ (распоряжение от 20.09.2018 № ИА-159-р.

Бухгалтеры могут считать нормы либо, как и прежде, исходя из формул, которые установлены приказом Минтранса от 14.03.2008 № АМ-23-р. Либо — по данным расхода топлива, представленного заводом-изготовителем легкового автомобиля и полученного по всемирной согласованной процедуре испытаний транспортных средств малой грузоподъемности WLTP.

Норма расхода ГСМ на 2019 год

Для ведения учета ГСМ воспользуйтесь нашей программой Упрощенка 24/7. Она позволяет вести налоговый и бухгалтерский учет гюрючесмазочных материалов и готовит по ним первичные документы и отчетность в один клик. Возьмите пробный доступ к программе на 365 дней. Для пользователей доступна консультация по всем бухгалтерским вопросам 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Нормативные показатели для списания топлива Минтранс отразил в своем распоряжении от 14.03.2008 № АМ-23-р в редакции приказа от 6 апреля 2018 года № НА-51-р. Документ регулярно обновляется, причем изменения касаются не только появления новых моделей автотранспорта, но и применения повышающих коэффициентов к нормам. Так, например, последнее изменение коснулось коэффициента для городов-миллионников. Теперь по транспорту, который эксплуатируется в городе с населением более 5 млн. человек, норма для топлива увеличивается на 35%, а если в городе эксплуатации население составляет от 1 до 5 млн. человек, то норма повышается на 25%.

Немного изменился подход к нормированию топлива при различном сроке эксплуатации автомобиля. Сейчас критерий по пробегу и возрасту можно применять (использовать повышающий коэффициент к норме) после достижения одного из признаков (раньше требовалось одновременное выполнение условия и по пробегу и по возрасту):

пробег свыше 100 тыс. км или возраст старше 5 лет – до 5%;
пробег свыше 150 тыс. км или возраст старше 8 лет – до 10%.

Подробнее о том, как учитывать стоимость ГСМ в налоговом учете при УСН в статье «Горюче-смазочные материалы».

Различают такие разновидности нормирования расхода ГСМ:

базовая норма (исчисляется в литрах на каждые 100 км пути, при этом учитывается средняя загрузка транспортного средства);
транспортная норма (как и базовая, исчисляется в литрах на 100 км пути при проведении транспортной работы);
автобусная (где учитывается масса транспортного средства и стандартная загрузка пассажиров);
самосвальная (где учитывается масса и нормативная загрузка);
транспортная норма в литрах и тонно-километрах (для грузовых автомобилей).

Последняя редакция приказа Минтранса о нормах ГСМ

Базовая норма расхода ГСМ — рекомендуемый Минтрансом объем в 2019 году

Базовая норма устанавливает объем топлива, который расходует транспортное средство на сотню км пробега. Вычисление базовой нормы опирается на данные о конструкции транспортной единицы, ее назначении, массе в снаряженном состоянии, виде топлива и на другие данные.

Базовая норма обязательно корректируется с учетом таким факторов:

сезонность (зимой расход повышается);
высота над уровнем моря, где используется транспортное средство (норма для дорог высокогорья, например, на 20% выше);
качество дорог (учитывается множество факторов вплоть до количества поворотов);
возраст автотранспорта (чем старше, тем расход больше);
другое.

Норма расхода топлива по маркам автомобилей

В законодательном акте нормы сгруппированы по видам транспортных средств:

Каждая из этих групп делится на транспорт нашего и зарубежного производства.

Далее каждая группа содержит нормы отдельно по конкретным моделям движимого имущества.

Как на предприятии сформировать приказ по требованиям Минтранса на нормы расхода топлива на 2019 год?

Независимо от того, отличается или нет тот расход топлива, по которому списывается в затраты стоимость ГСМ, от нормируемого Минтрансом, предприятие или ИП должно отразить основные принципы списания топлива в приказе или в учетной политике.

При этом отклонения от норм Минтранса следует обосновать, чтобы налоговики не смогли предъявить претензии в экономической необоснованности расхода.

Нормативный расход топлива в распоряжении Минтранса указывается только для транспортных средств «в движении». Расход для хозяйственных нужд, не связанных с основным техпроцессом (например, технические или гаражные нужды), устанавливается отдельно. Рекомендуемые показатели частично приведены в приложении 4 к распоряжению Минтранса. Этот момент также следует отразить в учетной политике или приказе, утверждающем нормы списания.

Увеличивает нормативы и использование дополнительного оборудования. Конкретные данные по расходу топлива в этом случае определяются при помощи специализированных научных организаций или данных завода-изготовителя. При этом норма устанавливается в л/час.

Фактически же списывать в расходы стоимость ГСМ требуется на основании путевых листов, заказ-нарядов или иных документов, подтверждающих работу транспортного средства.

Таблицу с нормативными показателями расхода ГСМ вы обнаружите в распоряжении Минтранса, которое вы можете скачать у нас на сайте.

Порядок расчета нормы расхода ГСМ в 2019 году

Отметим, если организация не является автотранспортной, то нормировать расходы на ГСМ она не обязана, и имеет возможность списывать расходы на топливо в фактическом размере.

В приказе Минтранса есть порядок расчета и все необходимые формулы для всех типов автомобилей.

Приведем порядок расчета расходов на примере легковых машин. Согласно п. 7 раздела II Распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р, для легковых автомобилей нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:

Нормы расхода ГСМ: когда и как применять

Деятельность любой организации, в которой присутствуют автомобили и другие транспортные средства, всегда сопряжена с расходами, связанными с эксплуатацией автомобилей, в частности, затратами на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ).

С ростом стоимости ГСМ в нашей стране, руководители компаний всё чаще ищут ответы на ряд важных вопросов. Какие существуют инструменты, помогающие контролировать расход топлива? Как снизить расходы на ГСМ, но сохранить эффективность работы всей организации?

В настоящее время существует ряд механизмов, которые активно используются для контроля и оптимизации расходов на ГСМ. В данной статье мы рассмотрим, как и когда осуществлять нормирование расходов на ГСМ.

Другие публикации:  Какой должен быть хороший адвокат

Как нормировать?

Существует два метода списания ГСМ:

 1. На основании данных о фактически выработанном топливе. При этом следует ежемесячно в специальном акте подтверждать остатки бензина в баках автотранспорта.
 2. По нормам расхода, утвержденным руководителем организации, с учетом марки и модели эксплуатируемых автомобилей, степени износа, условий работы. Или же при списании ГСМ можно использовать «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», установленные распоряжением Минтранса РФ от 14 марта 2008 года № АМ-23-р.

Проще использовать нормы и поправочные коэффициенты Минтранса, однако можно разработать собственные нормы для организации. Чаще всего собственные нормы принимают организации с большим парком транспортных средств, поскольку процесс разработки собственных норм является достаточно трудозатратным:

 • издается приказ директора о необходимости провести замеры расхода топлива по маршрутам и в различных условиях;
 • оформляются актами по каждому автомобилю результаты замеров;
 • утверждаются внутренние нормы расхода топлива, например, в форме Положения о контроле за расходом бензина.

Чтобы при этом избежать вопросов со стороны налоговиков, необходимо подтвердить, что принятые в учетной политике нормы учитывают реальные транспортные условия и техническое состояние транспортных средств. Ведь только таких подробных расчетов расхода топлива по каждой автомашине будет достаточно, чтобы у проверяющих не возникло сомнений в обоснованности затрат.

Чтобы списать затраты на ГСМ, они должны быть экономически обоснованы. Под этим налоговики понимают ситуацию, когда фактический расход ГСМ не превышает нормы расхода топлива, утвержденной в организации. Это действует и для общей, и для упрощенной системы налогообложения.

Учитывайте особые условия

 • в зимнее время года (в зависимости от климатических районов страны) – с 5% до 20%;
 • на дорогах общего пользования в горной местности (в зависимости от высоты над уровнем моря) – до 20%;
 • на дорогах общего пользования со сложным планом (в зависимости от категории трассы) – до 30%;
 • в городах (в зависимости от количества жителей) – до 25%;
 • при частых технологических остановках, связанных с погрузкой и выгрузкой, – до 10%;
 • при перевозке нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и т.д. с пониженной скоростью – до 35%;
 • при обкатке новых и вышедших из капремонта автомобилей – до 10%;
 • при использовании кондиционера или установке системы «климат-контроль» при движении транспортного средства – до 7% от базовой нормы.

Таким образом, для регулирования расхода ГСМ следует установить различные режимы его использования в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Для отслеживания нормативных и фактических расходов на ГСМ можно использовать привычный всем Excel. Однако, для того, чтобы сделать учет и контроль более удобным, зачастую используют специализированные программные продукты. С их помощью можно учитывать в автоматическом режиме поступление и расход ГСМ по автотранспортным средствам, по водителям и по видам, контролировать отклонение фактических затрат от нормативных, формировать отчетность и т.д.

Если случился перерасход

Помните, что факт повышенного расхода не всегда свидетельствует о нелегальной утечке топлива. Возможно, нужно пересмотреть нормирование. Допустим, не учтены зимние нормативы, и ГСМ по-прежнему списываются по летним нормативам. Также на расходы топлива могут влиять и другие факторы: по городу или трассе ехал автомобиль, с грузом или без и т д.

Обязательно нужно получить объяснительную водителя о перерасходе, после чего принимается решение — учесть ли перерасход при налогообложении прибыли, списать ли за счет собственных средств компании или удержать с водителя.

Таким образом, каждая организация сама оценивает важность учета расходов ГСМ, выбирает соответствующие механизмы оптимизации затрат, в частности использует нормы расходы ГСМ, как эталон, относительного которого будет выявляться экономия или перерасход.

Да, можно списывать ГСМ в размере фактических затрат, но обоснованными затратами будут только расходы в пределах установленных в учетной политике норм.

Самостоятельно разрабатывают нормы расхода ГСМ организации с большим парком, либо в которых доля таких расходов является существенной. В противном случае можно использовать стандартные нормы, установленные распоряжением Минтранса РФ от 14 марта 2008 года № АМ-23-р и соответствующие повышающие коэффициенты.

Скачать Заявлениена первую квалификационную категорию:

как получить первую категорию учителя

аттестация на первую категорию учителя

заявление на аттестацию воспитателя на высшую категорию

заявление на аттестацию воспитателя на первую категорию 2016 год

заявление на первую квалификационную категорию учителя английского языка

заявление на аттестацию воспитателя на первую категорию в доу по фгос

заявление на аттестацию учителя начальных классов

заявление на аттестацию воспитателя 2016

17 июл 2014 установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается . В июне 2014г подала заявление на 1квал. категорию по
аттестация воспитателей ДОУ на первую категорию ? права Подготовка к аттестации воспитателей ДОУ на квалификационную категорию.
26 ноя 2014 Прошу аттестовать меня в 2014 году на первую квалификационную категорию по должности учитель. В настоящее время имею первую
Прошу аттестовать меня в 2013 году на первую квалификационную категорию по должности преподаватель информационных дисциплин. В настоящее
17 мар 2015 Прошу аттестовать меня в 201 году на первую квалификационную категорию по должности «воспитатель». В настоящее время имею
(должность, место работы). ЗАЯВЛЕНИЕ. Прошу аттестовать меня в 20 году на первую квалификационную категорию по должности «воспитатель» .
Материал по теме: заявление на аттестацию на первую квалификационную категорию педагога д/о. Опубликовано 27.05.2014 — 13:14 — Компьютер и Я.
2 окт 2014 В настоящее время имею первую квалификационную категорию по должности воспитатель, срок ее действия до 30.10.2014 года.
27 янв 2013 Марина Маркова Образец заявления на первую квалификационную категорию по должности «Воспитатель». В Аттестационную
28 фев 2014 Заявление на аттестацию воспитателя на первую категорию. Прошу аттестовать меня в 2014 году на первую квалификационную

Скачать Предсмертные записки пороховщикову:

предсмертная записка любимой девушке от парня

посмертные записки пиквикского клуба

как написать предсмертную записку

предсмертная записка курта кобейна

предсмертная записка любимому парню от девушки

Рядом с телом погибшей была найдена предсмертная записка Ирины Пороховщиковой, которая объяснила ее смерть: 42-летняя женщина написала
В своей предсмертной записке она сообщила, что не сможет жить без любимого человека – Александра Пороховщикова.
Рядом с телом 42-летней Ирины обнаружили предсмертную записку. В Москве в мансарде фамильного особняка ПОРОХОВЩИКОВЫХ в Староконюшенном
В Следственном комитете сообщили, что Ирина Пороховщикова оставила предсмертную записку
Как сообщает INTERFAX.RU, в фамильном особняке Пороховщиковых полицейские нашли предсмертную записку Ирины.
В предсмертной записке Пороховщикова написала, что не сможет жить без мужа.
Первой приехала скорая, которая обнаружила Ирину Пороховщикову повешенной у себя дома. Рядом с ней была найдена предсмертная записка
Она оставила предсмертную записку. В записке, найденной рядом с телом Пороховщиковой написано: «Жить без Саши не могу и не буду.
Первой приехала скорая, которая обнаружила Ирину Пороховщикову повешенной у себя дома. Рядом с ней была найдена предсмертная записка
В предсмертной записке она просила подруг позаботиться о любимце семьи В последнее время в жизни Пороховщиковых, проживших 14 лет в гражданском

Скачать Бланк реестра счетов для официантов:

Пронумерованные бланки счетов официант получает перед началом работы у реестра счетов, который составляется на основании копий счетов и
25 июн 2017 Одновременно официант получает бланки реестра счетов, который составляется на основании копий счетов, и сдает его вместе с
Реестр подписывается официантом и метрдотелем проверяется правильность заполнения счетов и реестра. Подавая меню гостю, следует помнить,
10 дек 2016 Бланк счета, бар, кухня, официант — купить в интернет магазине Республики Беларусь. Реестре Государственной регистрации 2. N 1.
3 (зарегистрировано в Национальном реестре — № 8/12120 от 10.02.2005 г.) Официант, получив заказ от посетителя, четко заполняет бланк счетов (в
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Торговый объект общественного питания. РЕЕСТР СЧЕТОВ СДАЧИ СЧЕТОВ ОФИЦИАНТОМ
Вы искали: Бланк реестра счетов для официантов. Перечень документов для получения визы в Англию: . и приборов ( заместитель директора,
Данный бланк относится к документам Республики Беларусь и его можно скачать в формате РЕЕСТР СЧЕТОВ сдачи счетов официантом (барменом)
Бланки: Реестр сдачи счетов кассиру (до 1 мая 2005 года). Приложение № 2 к Правилам оформления и учета счетов при расчетах официантов с
19 сен 2015 Учет денежных расчетов посетителей при обслуживании официантами. Бланк счета и реестр сдачи счетов. Учет расчетов.

Скачать Заявление + на возмещение ндс образец:

Заявлением на возмещение НДС называется официальное обращение нескольких лиц или одного гражданина к должностному лицу, в государственный орган, администрацию учреждения или орган местного
Может быть существует какая-то типовая форма этого заявления на возврат НДС. Таким образом, сумма налога, подлежащего возмещению из бюджета по результатам камеральной налоговой проверки налоговой декларации за 4 квартал
ЗАЯВЛЕНИЕ о возмещении НДС путем возврата. Cкачать образец документа «Заявление о возмещении налога на добавленную стоимость путем возврата на расчетный счет организации».
Образец заявления о возмещении НДС путем перечисления на расчетный счет. Возмещение налога из бюджета осуществляется на основании заявления на возврат НДС.
Образцы по теме: Заявление, Налог, Финансы. На основании изложенного в порядке п. п. 1 — 3, 6 ст. 176 НК РФ просим вернуть подлежащий возмещению налог на добавленную стоимость в сумме 100 000 руб. путем перечисления на
На странице представлен образец бланка документа «Заявление о возмещении налога на добавленную стоимость путем возврата на расчетный счет организации» с возможностью ЗАЯВЛЕНИЕ. о возмещении НДС путем возврата.
Настройка выгрузки из 1С Бухгалтерия в Пик НДС Налогоплательщик. Звоните!
Образцы документов. Заявление о возмещении налога на добавленную стоимость путем возврата на расчетный счет организации. ЗАЯВЛЕНИЕ. о возмещении НДС путем возврата.
— В помощь руководителю, юристу, кадровику, бухгалтеру., Образец (Примерный). Заявление о возмещении налога на добавленную стоимость путем возврата на расчетный счет организации.
Советы экспертов и практиков в журнале Практическое налоговое планирование!18+
Образец (пример составления) заявления о возмещении НДС путем возврата и заявления о возмещении НДС путем зачета. На основании изложенного в порядке п. п. 1 — 3, 6 ст. 176 НК РФ просим подлежащий возмещению налог на
Образец (пример составления) заявления о возмещении НДС путем возврата и заявления о возмещении НДС путем зачета. На основании изложенного в порядке п. п. 1 — 3, 6 ст. 176 НК РФ просим подлежащий возмещению налог на
Образцы документов в MS-Word и Excel на сайте КонсультантПлюс

Скачать Заявление ф 21001:

форма р21001 скачать бесплатно word

форма р21001 скачать excel 2016

форма р21001 скачать бесплатно

форма р21001 скачать excel

форма р21001 консультант

форма р21001 заполнить онлайн

форма р21001 скачать 2016

форма р21001 скачать 2017

21 май 2013 Утверждающий документ: Приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/[email protected] Заявление о государственной регистрации физического
Подборка наиболее важных документов по запросу Форма Р21001 представлено заявление о государственной регистрации по форме Р21001 ввиду
Образец заполнения заявления о государственной регистрации ИП вы можете найти,
Новая форма № Р21001 «Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» (код формы по
24 фев 2015 Заявление по этой форме используется с 4 июля 2013 г. и является Новая форма Р21001 существенно проще предыдущей версии.
Заявление на регистрацию ИП в 2016 году — образец заполнения и пошаговая инструкция. Скачать актуальный бланк форма Р21001 (PDF и Excel) для
В ПОМОЩЬ БУХГАЛТЕРУ :: Р-21001 Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве Форма действует с 28.06.16 г.
Форма Р21001 образец заполнения. Страница 1. Заполняйте заявление по образцу. форма Р21001. Страница 2. Заполняйте очень внимательно.
Бланк: Заявление о государственной регистрации индивидуального индивидуального предпринимателя, форма Р21001 (для граждан РФ).
Форма Р21001 Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Форма заявления

Скачать Доклад законы ломоносова химия:

Тема работы: М В Ломоносов по предмету Химия. Размер: 22.29 КБ. Содержит 15932 знака, 0 таблиц и 0 изображений. . В научной системе Ломоносова важное место занимает один из фундаментальных законов природы — закон сохранения
Реферат по теме: «Вклад Михаила Васильевича Ломоносова в химию». Этот закон М. В. Ломоносов впервые четко сформулировал в письме к Л. Эйлеру от 5 июля 1748 г.: «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к
Открыл закон сохранения массы веществ (1745). Наблюдал явление пассивации металлов в конц. HNO3. Читать подробно по данной ссылке Вклад М. Ломоносова в организацию химии как науки.
Курс физической химии за это время никем из ученых не читался. [c.8]. Впоследствии М. В. Ломоносов экспериментально подтвердил правильность своих выводов. Независимо от М. В. Ломоносова закон сохранения массы веществ был
Работы Ломоносова в области химии. Михаил Васильевич Ломоносов считал химию одной из главных областей своего научного творчества. В последней, учёный высказал взгляды о приложении физических законов к химии.
Уже в одной из своих первых работ – «Элементы математической химии» (1741) Ломоносов утверждал: «Истинный химик В результате Ломоносов на конкретном примере применения всеобщего закона сохранения доказал неизменность общей
Доклад: Ломоносов. Вклад в химию. Ломоносов и его вклад в развитие химической науки. Обоснование этого закона впервые дано Ломоносовым в письме к Л.Эйлеру.
От 200 р. Срок от 4 часов! Без посредников и переплат!
Для Ломоносова «в химии все высказываемое должно быть доказано». Для него «истинный химик должен быть Правильно проводя опыт, Ломоносов получил правильные результаты, доказавшие практически закон сохранения массы веществ.
В химической лаборатории М.В.Ломоносов обосновал в 1748-м году закон сохранения массы вещества, который в современной Опыты Лавуазье повторяются в каждом учебнике химии, об опытах же Ломоносова никто не знает, и даже

Другие публикации:  Получить 20 тысяч из материнского капитала в 2018 году заявление

Скачать Документы для лицензирования лабораторий больниц:

документы для лицензирования образовательной деятельности в 2016 году

документы для лицензирования медицинской деятельности в 2017 году

документы для лицензирования образовательной деятельности в 2017 году

документы для лицензирования медицинской деятельности

документы для лицензирования фармацевтической деятельности

документы для лицензирования образовательной деятельности

документы для лицензирования

документы для лицензирования медицинской деятельности в 2015 году

документы для лицензирования аптеки

• стоматологические клиники (поликлиники, кабинеты пр.); • поликлиники и больницы (либо отдельные кабинеты, центры, лаборатории пр Лицензирование медицинской деятельности 2016 — перечень документов для получения лицензии.
Извечной проблемой многих местных клиник и больниц являются многочасовые очереди в ожидании сдачи анализов или получения их результатов. Документами, необходимыми для лицензирования медицинского кабинета, являются
101 больниц, поликлиник, диспансеров и т.п. посмотреть результаты. Главная Перечень документов для получения лицензии на медицинскую деятельность. консультация специалиста по лицензированию
Бизнес-план лаборатории: лицензирование и необходимые документы. С каждым днем растет число тех, кто готов заплатить за избавление от очередей и лишнего хождения в больницы за результатом анализов.
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании
При реконструкции существующих бактериологических лабораторий и строительстве новых лабораторий необходимо руководствоваться Нормативные правовые документы, необходимые для лицензирования и осуществления деятельности
— Представление в лицензирующий орган документов для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования документов, а также предоставления
Перечень документов для соискателей лицензий по лицензированию медицинской. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной форме в лицензирующий орган заявление о предоставлении
Будут особенно полезны для заведующих лабораториями при подготовке паспорта КДЛ и документов для лицензирования и аккредитации. Предназначены для специалистов КЛД всех направлений.
Услуги по оформлению лицензии зуботехнической лаборатории. Стоимость, требования, перечень и формы документов, список оборудования, порядок лицензирования.
Какие документы подготовить для лицензирования и проверок клиники?nfff. 16. Договор с соответствующими ЛПУ (для стоматологии – договор с зуботехнической лабораторией и т.п.)
Какие документы подготовить для лицензирования и проверок клиники?nfff. 16. Договор с соответствующими ЛПУ (для стоматологии – договор с зуботехнической лабораторией и т.п.)
Сертификация система ХАССП! Без посредников и за 3 дня
В статье будут высветлены основные вопросы, которые качаются лицензирования медицинской деятельности. Процесс осуществляет Орган исполнительной власти государства. Лицензия – официальный документ.
подлежащих лицензированию» косметология определена как вид медицинской деятельности, подлежащей лицензированию. Документы, представленные для получения лицензии, принимаются по описи, копию которой с указанием даты их

Скачать Фото договор уступки прав требования недвижимость:

Третий вариант — когда договор уступки права требования заключается с подрядной организацией, которая выполняет строительно-монтажные работы на объекте.
Договор цессии – универсальный инструмент переуступки права требования на недвижимость. Сроки, в которые должна быть осуществлена передача прав уступки, документов, подтверждающих долевое участие и внесение
Договор об уступке права требования > Договор цессии (уступки права требования). Договор аренды жилого помещения. Договор купли-продажи недвижимости. Доверенности: образцы заполнения.
Обязательными критериями договора уступки права требования на квартиру в новостройке являются: Название документа в верху страницы с фиксацией даты и места заключения контракта
Договор цессии, то есть договор уступки прав требования предусматривает продажу не только имущества, но и права требовать Передать недвижимость третьему лицу в субаренду; Лишится прав через договор переуступки.
Цессия – это бухгалтерский термин, который обозначает уступку прав требования. 2.1 Переуступка прав в сфере недвижимости. 2.3 Уступка требований и договор поставки.
Что такое переуступка права на недвижимость? Основанием производимых манипуляций для совершения уступки права требования выступает одноименный договор.
соглашение об уступке права требования заверяется у нотариуса Право переуступки на жилое помещение закрепляется заключением договора и его второй является будущий собственник прав на недвижимость (покупатель)
Уступка права требования в недвижимости: уступка без согласия должника, между физическими лицами, между супругами, частичная уступка.
Наиболее часто такая сделка касается прав на недвижимость. Это означает, что можно продать своё право требовать от застройщика выполнения Договор по уступке права требования должен быть составлен в соответствии с договором ДУ.
Мебель. Фото. Раздел. при покупке жилой недвижимости по договору уступки прав требования у юрлица желательно обратиться к дополнительным услугам независимых специалистов.
Мебель. Фото. Раздел. при покупке жилой недвижимости по договору уступки прав требования у юрлица желательно обратиться к дополнительным услугам независимых специалистов.
Договор уступки права требования: образец заполнения смотрите в журнале ФД
Итак, договор цессии – что это? По сути, сделка купли-продажи недвижимости, основанная на переуступке. Переуступка прав требования по договору долевого участия.
Регистрация прав собственности на недвижимость. Впрочем, такой способ применяется крайне редко. В процедуре оформления договора уступки прав имеется ряд обязательных требований.

Скачать Приказ №558 от 28.08.2010:

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 и частью 3 статьи 6 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2010 г. Регистрационный N 18380. Приложение. к приказу Министерства культуры РФ.
•Приказ Министерства здравоохранения и социального развития рф от 26.04.2011 № 347н «Об утверждении формы бланка листка нетрудоспособности». Российской Федерации. от 25 августа 2010 г. N 558.
Министерство культуры российской федерации. Приказ. от 25 августа 2010 года № 558. б) в других организациях. 3 г. (1). 28. Рекомендации: (1) После замены новыми.
Утвержден Приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. N 558.
Главная > Нормативные акты > Приказ от 25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»».
Главная > Разъяснения > Бухгалтеру > Статья: Комментарий к Приказу Минкультуры России от 25.08.2010 n 558 «Об утверждении Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ (в ред. от 28.09.2010) «О бухгалтерском учете» (ст. 17) предписывает организации хранить первичные
На Студопедии вы можете прочитать про: Приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 и частью 3 статьи 6 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 №558. Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с
2. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. Врио Министра. А.Е.Бусыгин. Российской Федерации. от 25 августа 2010 г. N 558. 3 г. (1). Рекомендации: 28 а) по месту разработки и/или утверждения (согласования).
ПРИКАЗ. от 25 августа 2010 г. N 558. Об утверждении «перечня. Типовых управленческих архивных документов, образующихся.
от 25 августа 2010 г. N 558. Врио Министра А.Е.БУСЫГИН. Приложение к Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. N 558.
от 25 августа 2010 г. N 558. Врио Министра А.Е.БУСЫГИН. Приложение к Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. N 558.
Черный текст на сером фоне. Белый текст на черном фоне.
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.08.2010 № 558. Если документ не умещается на экране телефона, двигайте текст горизонтально, как при обычном вертикальном скроллинге страницы.
от 25 августа 2010 г. N 558. Об утверждении «перечня. Типовых управленческих архивных документов, образующихся. Название документа и полный текст в .pdf Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении «Перечня типовых

Скачать Договора на оказание строительных работ:

договор на оказание услуг образец

договор возмездного оказания услуг пример

договор на оказание строительных услуг между физическими лицами

договор на оказание услуг ип с физическим лицом

образец договора на выполнение работ

договор оказания услуг с физическим лицом образец

договор об оказании услуг это

договор на оказание услуг ип

Если случилось так, что все же пришлось пользоваться услугами наемного работника на выполнение ремонтных работ в вашем жилище: это могут
Договор на выполнение строительных работ должен быть составлен в письменной форме и подписан Хотите скачать образец договора подряда на строительные работы? Договор на оказание образовательных услуг.
Итоговый результат проделанных строительных работ должен обеспечивать все условия его дальнейшей эксплуатации согласно предъявляемым к
Существенные условия договора возмездного оказания услуг, соглашение к договору оказания строительных, транспортных и иных услуг?
Для выполнения строительных работ Подрядчику необходимы разрешения Привлечение субподрядчика по договору осуществляется Подрядчиком:.
Что представляет собой договор оказания услуг между физическими лицами? На что обратить внимание при заключении договора на оказание
Общий объем, сроки выполнения работ по Договору составляет ______ рабочих дней с даты перечисления денежных средств на р/с Подрядчику. 1.3.
Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора на оказание услуг за 2015 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете
договор на строительные работы, договор на выполнение строительных работ, образец договора подряда на строительные работы, договор ремонта
Перечень и стоимость проводимых в вышеуказанном помещении работ, 3.1 и п.3.2 Договора, выполнить весь объем работ, указанный в Приложении

Скачать Нормы списания топлива приказ 43 минтранс украины:

линейные нормы расхода топлива в рб 2016 таблица

нормы расхода топлива на 2016 год минтранс рф последняя редакция

как рассчитать норму расхода топлива

нормы списания дизельного топлива на тракторах

Нормы расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте (Приказ Минтранса от 10.02.1998 г. №43 с изменениями и дополнениями).
Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте
Затверджені наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998 р. № 43. п 5 норм №43 Терміни, познаки та скорочення >.
Но налоговики настаивают на установлении норм, причем на основе приказа Минтранса Украины «Об утверждении Норм расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте» от 10.02.98 г. № 43 (далее — Приказ
Нормы списания ГСМ. Темы: Списание ГСМ (Украина), Учет ГСМ (Украина). На дaнной странице рассмотрим нормы списания ГСМ в части смазочных материалов (т.е. масла и смазки), на основaнии Приказа Минтранса №43.
Списывать топливо государственные органы рекомендуют согласно»Нормы расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте\», утвержденных приказом Минтранса Украины от 10021998 г по № 43 (далее
Номер. 43. Введенно в дiю. 3. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденные приказом Минтранса Украины от 03.05.95 г. N 179, считать утратившими силу.
1. Затвердити Зміни до Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 N 43 (із змінами), що додаються.
Приказ. (Дата составления). На основании Приказа Минтранса от 10.02.98 г. №43 «Об утверждении Норм расхода топлива и 2. Списание топлива производить в пределах установленных п. 1 данного приказа на основании путевых листов
Изменения к Приказу №43 — Приказ Мининфраструктуры №36 от 24.01.2012. Компания «Воронин и Партнеры» оказывает Услуги «Аудит и консалтинг по системе расчета и контроля расхода топлива».
Нормы расхода топлива для автомобилей утверждены приказом Минтранса от Однако Приказ № 43 не зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины. Для списания топлива предприятие должно разработать внутренние документы
Нормы расхода топлива для автомобилей утверждены приказом Минтранса от Однако Приказ № 43 не зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины. Для списания топлива предприятие должно разработать внутренние документы
Базовые линейные нормы и нормативы расхода топлива и смазочных материалов для каждой модели (модификации) автомобиля утверждены приказом Минтранса от 10.02.98 г. № 43 (далее – Приказ № 43, Нормы № 43)
Нормы расхода топлива. Полный текст норм, утверждeнныx приказом №43 oт 10.02.1998г со всеми изменениями смотрите здесь. Еще страницы по теме Нормы расхода топлива (нормы списания топлива, Украина)
Утверждены приказом Минтранса от 10.02.98 г. №43 С изменениями и Д, Е, Ж — со дня опубликования). Нормы расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте (извлечение)1. Новые нормы на списание горючего.

Другие публикации:  Заявление на увольнением по собственному желанию бланк

Скачать Полное руководство к htc hd2:

Полная инструкция обслуживания устройства HTC HD2, как должна выглядеть? Инструкция обслуживания, определяемая также как пособие пользователя, или просто «руководство» — это технический документ, цель которого заключается в
Установка Android на HTC HD2. Подробная инструкция по установке и приведению системы в пригодное для Все, теперь мы получили полный доступ к загрузчику, и, как следствие, можем поставить кастомизированную версию прошивки.
Как настроить htc hd2, рассказано в данной статье. А помочь ему разобраться в устройстве смартфона, найти все необходимое и правильно его настроить поможет руководство пользователю, которое идет в комплекте с каждым гаджетом.
Смартфон HTC HD 2 является уникальным, так как на него можно установить любую прошивку. В данной статье будем ставить прошивку Android на HD2 пошагово. Большое спасибо. Прашил свой HTC по полной.
HTC HD2 Краткое справочное. руководство. остальное. Полная раскладка QWERTY. Когда вы указываете получателя в вашем сообщении, достаточно ввести всего несколько первых букв его имени.
Здесь находится pdf файл инструкции HTC HD2 на русском языке. Для ознакомления с функциями и условиями эксплуатации изделия, загрузите и сохраните это руководство пользователя у себя.
Для того, чтобы облегчить поиск необходимого руководства пользователя, зная только название модели, предлагаем воспользоваться поиском по сайту. Полная инструкция для сотового телефона HTC HD2.
Техно-Новости. Инструкции: Инструкции к сотовым телефонам HTC: Инструкция к сотовому телефону HTC HD2. Скачать: Инструкция для коммуникатора HTC HD2.
Руководство по эксплуатации • Читать онлайн или скачать PDF • Инструкция по эксплуатации HTC HD2 • Сотовые телефоны HTC. Manuals Directory Manualsdir.ru — Онлайн поиск инструкций и руководств.
Установка Android на HTC HD2. Подробная инструкция по установке. Описание прошивки не полное. нет значений flash.cfg, а без них может не встать прошивка.
Предложения, сведения и все новости об HTC. У тебя уже есть устройство HTC? Краткое руководство Руководство пользователя Quick start guide User manual.
Предложения, сведения и все новости об HTC. У тебя уже есть устройство HTC? Краткое руководство Руководство пользователя Quick start guide User manual.
HTC HD2 Руководство пользователя. После знака “плюс” (+) введите полный телефонный номер, по которому хотите позвонить, включающий в себя код страны, код региона (без нуля в начале, если он есть) и номер телефона.
Скачать бесплатно русскую инструкцию для телефона HTC HD2. Русская инструкция (Руководство пользователя) для телефона HTC HD2.
Руководство по эксплуатации для устройства HTC HD2. Интернет-база инструкций по эксплуатации. Чтобы запустить просмотр инструкции HTC HD2 на полном экране, используйте кнопку Полный экран.

Скачать Отмена парижского договора:

После Парижского договора правительство Франции во главе с Наполеоном III стали С одной стороны, ждать поддержки Англии в деле отмены Парижского мира было нереально.
что в случае её созыва Россия попытается поставить вопрос об отмене ограничительных статей Парижского мирного договора.
Теперь Россия окончательно отказалась от попыток добиться отмены ограничительных статей Парижского договора через сотрудничество с Францией.
Пересмотр условий Парижского договора. Главной задачей внешней политики России 1856 — 1871 гг., была борьба за отмену ограничительных статей Парижского Этим объясняется столь
3 марта 1859 г. в Париже между Россией и Францией был заключен секретный договор, по Отмена ограничительных статей Парижского трактата явилась большим дипломатическим
Парижский мирный договор (1856). Парижский мирный договор (Парижский трактат) — международный договор, подписанный 18 (30) марта 1856 года на Парижском конгрессе, открывшемся 13 (25) февраля 1856 года в столице Франции.
Циркуляром от 19 октября 1870 г. министр иностранных дел России А.М. Горчаков сообщил правительствам всех государств, подписавших Парижский договор, об отмене нейтрализации
Документы к отмене некоторых статей Парижского трактата 1856 года. Выверено по изданию: Сборник договоров России с другими государствами.
Совершенно верно, отмена статей договора для князя в первую очередь была вопросом чести. Конференция уполномоченных держав — участниц Парижского договора 1856 года
Парижский мирный договор (трактат) был подписан 18 (30) марта 1856 г. Его обсуждение проходило на конгрессе Россия добилась отмены запрета держать военно-морской флот в
(1853—1856) стала борьба за отмену унизительных статей Парижского мирного договора (1856)
(1853—1856) стала борьба за отмену унизительных статей Парижского мирного договора (1856)
Парижский мирный договор, завершивший Крымскую войну 1853-1856 гг. А. М. Горчакова на Лондонской конференции 1871 г. Россия добилась отмены нейтрализации Чёрного моря.
Отмена Парижского мирного договора 1856 года в послевоенные годы была важнейшей задачей для всей внешней политики Российской империи.
По историческим меркам Парижский мирный договор просуществовал недолго. Россия по понятным причинам желала отмены этого договора больше всех.

Скачать Какие слова нельзя переносить пример:

перенос слов белорусском языке онлайн

словарь переноса слов

какие слова нельзя переносить 1 класс

перенос слов онлайн

перенос слова русский

правила переноса слов 1 класс

перенос слов с мягким знаком

19 янв 2013 Перенос слов осуществляется по слогам и с учетом Одну букву нельзя переносить или оставлять, даже если она обозначает слог :
Правила, обяснения, примеры для школьников начальных с редних классов. ст-ол, бр-енд. 2 Нельзя переносить часть слова, не являющуюся слогом.
ю-ла,и-ва,зме-я,я-зык,э-хо. Все слова состоят из двух слогов,один слог состоит из одной буквы,значит эти слова переносить нельзя. Комментарии
Синтаксис · Словообразование · Состав слова.
Яков, например. Одну букву (Я) не можем оставить на строке. И согласную от гласной (Як) не оторвем. Обок (наречие) — то же самое.. . Туя
При переносе слов нельзя ни оставлять в конце строки, ни переносить на другую строку часть слова, не составляющую слога; например, нельзя
В середине слова слог, как правило, оканчивается на гласный звук, а согласный То же самое можно проследить на примере глагола уезжать, в котором Нельзя переносить или оставлять на cтроке одну букву, даже если она
Чтобы правильно перенести слово, необходимо разбить его по слогам: Нельзя оставлять на предыдущей строке или переносить на следующую строку
При переносе слов нельзя ни оставлять в конце строки, ни переносить на другую сторону часть слова, не составляющую слога; например, нельзя
Какие слова нельзя делить для переноса? Дайте, пожалуйста, примеры слов, которые не переносятся – ответы на портале

Скачать Delphi инкапсуляция пример:

В соответствии с концепцией объектно-ориентированного программирования (инкапсуляцией) в Delphi существуют четыре директивы видимости, предназначенные для Объявляются они точно так же, как и в обычном Паскале (смотри пример ниже, FStr — поле типа String).
Аннотация: В статье рассматриваются основные стадии построения компонентов Delphi на примере создания собственного controla-а. Ключевые слова: Delphi. 26.07.2003 Класс TComponent.
Пример реализации с использованием инкапсуляции: class EncapsulationExample <. В Delphi для создания скрытых полей или методов их достаточно объявить в секции private.
Delphi 7 спокойно компилирует этот код, и считает что в нем нет ошибок. jack128 20 февраля 2013 в 22:00. ^ v Приведите пример, когда новичку в принципе может понадобиться так писать. Доступ к private/protected членам объекта того же типа дан был не для того.
Проиллюстрировать инкапсуляцию можно на простом примере. Допустим, нам необходимо хранить вещественное значение и его строковое представление В Delphi для создания скрытых полей или методов их достаточно объявить в секции private. <source lang=»delphi»>.
Это правило и называется инкапсуляцией. В старых реализациях ООП (например, в Turbo Pascal) эта мысль внедрялась только посредством призывов и примеров в документации; в языке же Object Pascal есть соответствующая конструкция. В Delphi пользователь вашего
В языке Delphi ограничение доступа к полям объекта реализуется при помощи свойств объекта. Ниже приведен пример описания класса TPerson, содержащего два свойства: Name И Address.
Delphi & Kylix / Dima Apanaev. Пример из предыдущего абзаца показывает, как, имея три имени для функции определения абсолютной величины числа вместо одного, обычная задача становится более сложной, чем это действительно необходимо.
Инкапсуляция. В предыдущих разделах мы ввели ряд новых понятий, которыми будем пользоваться в дальнейшем. GCC (примеры). FAQ Валентинa Озеровa DELPHI.
Концепция инкапсуляции и ее реализация в языке C#. © Учебный Центр безопасности информационных технологий Microsoft Московского 1. Понятие инкапсуляции в computer science 2. Инкапсуляция в ООП 3. Примеры инкапсуляции в языке C# (описание и.
Суть понятия «инкапсуляция». Дефиниция определяет, что под инкапсуляцией подразумевается сокрытие всего или части программного кода. Инкапсуляция на конкретном примере. Инкапсуляция (программирование) пример
Суть понятия «инкапсуляция». Дефиниция определяет, что под инкапсуляцией подразумевается сокрытие всего или части программного кода. Инкапсуляция на конкретном примере. Инкапсуляция (программирование) пример
Исходники C++, Visual C++. Исходники Pascal, Delphi. Инкапсуляция на практике. Пример инкапсуляции показан ниже
На низком уровне многоуровневого транспортного протокола (например, TCP) SSL является протоколом записи и используется для инкапсуляции различных протоколов более высокого Примеры использования компонентов Indy можно найти в каталогах /Delphi6/Demos/Indy.
Взяв любой из примеров, прилагаемых к этой книге или поставляемых вместе в Delphi, вы почти не увидите там вызовов конструкторов и Инкапсуляция. Свойства. В предыдущих разделах мы ввели ряд новых понятий, которыми будем пользоваться в дальнейшем.

Скачать Сестренское дело в медицине доклад:

Медицина, физиология, терапия Реферат -. Сестринское дело как наука. Медицинская сестра обучает пациента адаптироваться к окружающей обстановке в период болезни. Сестра выступает в роли педагога-организатора.
Главное назначение сестринского дела в том, чтобы пациент как можно быстрее обрел независимость в медицинской помощи. Условия страховой медицины подразумевают, прежде всего, высокое качество медицинской помощи, когда должна быть определена мера
Сестринское дело — часть системы здравоохранения, включающая деятельность по укреплению здоровья населения, профилактику заболеваний, предоставление психосоциальной помощи и ухода лицам, имеющим физические и психические заболевания
Реферат — Сестринский процесс. рефераты. Современное состояние сестринского дела в России Организация сестринского процесса Факторы способствующие внедрению сестринского процесса Основные Доклад — Синдром выгорания белого халата. рефераты.
Реферат на тему История сестринского дела по предмету Медицина, здоровье. Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. Башкирский медицинский колледж. Доклад.
Сестринское дело. Абрамова Г.С. Психология в медицине. — М., 1998. Доклад Генерального директора 17.04.96 ВОЗ ЕВ98/2. Доротея Е. Орем «Сестринское дело», М., 1995. Евплов В. Справочник старшей (главной) медицинской сестры.
Учебный курс «Основы сестринского дела» включает манипуляционную технику, сестринское дело в терапии, сестринское дело в хирургии и сестринское дело в педиатрии.
сестринского дела» включает манипуляционную технику, сестринское дело в терапии, сестринское дело в хирургии и сестринское дело в педиатрии. Контрольная работа >> Медицина, здоровье.
реферат Сестринский процесс. Информация: Тип работы: реферат. Добавлен: 23.09.2012. Сестринский процесс, как универсальная технология сестринского дела, может и должен В связи с внедрением в здравоохранении России семейной и страховой медицины, новой
Рабочая программа учебной дисциплины. Сестринское дело в семейной медицине. 2) Учебный план Саратовского государственного медицинского университета по специальности 34.03.01 Сестринское дело
Сестринское дело в семейной медицине. Курский государственный медицинский университет. Кафедра сестринского дела. Контрольная работа. «Сестринское дело в семейной медицине». студентки.
Сестринское дело в семейной медицине. Курский государственный медицинский университет. Кафедра сестринского дела. Контрольная работа. «Сестринское дело в семейной медицине». студентки.
Роль медицинской сестры в медицине чрезвычайных ситуаций, которая является прерогативой ФМБА России, сложно переоценить, особенно С программным докладом «Сестринское дело в системе ФМБА России: реальность и перспективы развития» выступила Ирина Бахтина
· участие в подготовке и предоставлении необходимой информации населению, руководству, политикам в виде докладов, семинаров Цели сестринского дела. При значительных положительных сдвигах в медицине одновременно увеличиваются опасности, которым
процедуры»; Но уже в 1966 году высказывалась идея, которая нашла свое отражение в серии докладов ВОЗ 347, что «медсестра должна иметь возможность Начало реформы в области сестринского дела положило создание Ассоциации медицин-ских сестер России в 1992 году.